A A A

دانلود جزوه تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دندانپزشک آموزش دستیاری داروشناسي مقدماتي آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش نسخه پيچي در کرج خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي اعطاي مدرک بين المللي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش دستیاری در تبریز دانلود جزوه آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي نرم افزار نسخه خواني مدرک بين المللي آموزش دارو خانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش تکنسين داروخانه در زنجان استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 قيمت گذاري دارو رشته داروسازي استخدام نسخه پيچ دستيار دندانپزشک تکنسین دندانپزشکی آموزش مسئول فني داروخانه دارو هاي گياهي آشنايي با بيماري ها تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با نسخه پيچي آموزش نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کار در داروخانه قزوين آشنايي با دارو داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی کارگاه نسخه خواني تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش نسخه پيچ تکنسين داروخانه مقدماتي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش نرم افزار داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اصول نسخه خواني آشنايي با ساخت دارو آشنايي با مکمل هاي غذايي معاونت غذا و دارودستیار پزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تکنسين داروخانه پيشرفته حقوق تکنسين داروخانه سال 95 اروخانه پيشرفته حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه نجمن داروسازان دستیار دندانپزشکی