A A A

درآمد تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نجمن داروسازان آشنايي با اشکال دارويي نسخه خواني آزمايشگاه شغل پردرآمد اموزش کار در داروخانه شيراز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه دانشکده داروسازيا آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دستیار پزشک آموزش رايگان نسخه خواني دوره هاي نسخه خواني آموزش دستیاری حقوق تکنسين داروخانه سال 95 استخدام تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آشنايي با شرکت هاي پخش دارو دستیار دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش نرم افزار داروخانه تجهيزات پزشکي داروخانه داروشناسي مقدماتي اروخانه پيشرفته کنسرسيوم ايرکاس آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دارو هاي گياهي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز استخدام در داروخانه اعطاي مدرک بين المللي چگونه نسخه پيچ شويم آموزشگاه آپادانا قيمت گذاري دارو آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي مدرک بين المللي آموزش کار در داروخانه در کرج دندانپزشکی مدرک فني و حرفه اي آموزش کار در داروخانه قزوين فراورده هاي آرايشي بهداشتي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان کارآموزي در داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي دارو هاي ترکيبي استخدام نسخه پيچ اصطلاحات دارويي دانلود کتاب نسخه خواني کتاب تکنسين داروخانه نسخه خواني آموزش آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچ تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در کرج دستیار دندان پزشک آموزش دستیاری دندانپزشک کار در داروخانه