A A A

دستيار داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دانلود آموزش نسخه خواني دستیار پزشک آموزش جامع دوره آموزش کار در داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک آشنايي با دارو هاي پوست مو داروخانه آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش تکنسين داروخانه کارآموزي در داروخانه اشکال دارويي تجهيزات پزشکي داروخانه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني مدرک معتبر تکنسين داروخانه نسخه خواني داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزشگاه داروخانه دوره هاي پرستاري کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز کارآموز داروخانه حقوق تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان کتاب تکنسين داروخانه آموزش دستيار داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان حقوق تکنسين داروخانه 96 داروشناسي مقدماتي آموزش کار در داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه مقدماتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش کار در داروخانه در کرج رشته داروسازي آشنايي با تکنسين داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک آشنايي با نسخه خواني آموزش دستیار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي دندانپزشک آموزش دانشجو داروسازي نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي تکنسين داروخانه چيست آموزش نرم افزار داروخانه دارو هاي ترکيبي جهاد دانشگاهی داروخانه هاي تبريز آگهي استخدام تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با اشکال دارويي آموزش مجازي نسخه پيچي نسخه خواني آزمايشگاه آموزش داروخانه در تبريز کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچ بيمارستان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز