A A A

دستيار قفسه چيني دارو

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه پيچي ياد بگيريد آشنايي با دارو داروخانه مجازي تکنسين دارويي دارو هاي ترکيبي آموزش نرم افزار داروخانه نسخه هاي پزشکي استخدام نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز داروخانه هاي تبريز آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي دستیار دندان پزشک آموزش نسخه پيچي در داروخانه تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش دستیاری در تبریز آگهي استخدام تکنسين داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تجهيزات پزشکي داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 کارگاه نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو دستیار پزشک آموزش آموزش نسخه خواني در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان دندانپزشکی دستيار قفسه چيني دارو نسخه خواني آزمايشگاه دارو هاي گياهي آموزش دانشجو داروسازي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي اشکال دارويي نسخه پيچ بيمارستان ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تکنسين داروخانه در کانادا نسخه خواني داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در تهران آشنايي با شرکت هاي پخش دارو درآمد تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان جهاد دانشگاهی دانلود آموزش نسخه خواني آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش کار در داروخانه قزوين