A A A

دوره آموزشي کار در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش مجازي نسخه پيچي رشته داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان درآمد تکنسين داروخانه اصطلاحات دارويي چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تکنسين دارويي دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو جزوه تکنسين داروخانه pdf دانلود جزوه تکنسين داروخانه داروشناسي مقدماتي آشنايي با نسخه خواني معاونت غذا و دارودستیار پزشک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش نسخه پيچي pdf دارو هاي ترکيبي دوره هاي پرستاري فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش دستیاری دارو هاي گياهي اعطاي مدرک بين المللي استخدام داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آشنايي با قفسه چيني دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان دستيار دندانپزشک مديريت داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه دوره آموزشي نسخه خواني دانشکده داروسازيا استخدام نسخه پيچ آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش نسخه پيچي در تبريز دندانپزشک آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل حقوق تکنسين داروخانه چقدر است استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش دستیاری در تبریز داروخانه مجازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي دستيار داروخانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني کارآموزي در داروخانه نسخه پيچ بيمارستان اشکال دارويي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش کار در داروخانه قزوين نسخه هاي پزشکي تجهیزات دندانپزشکی آموزش دستیار دندانپزشک