A A A

دوره آموزشي کار در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه دستیار آشنايي با دارو هاي پوست مو داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی دستيار قفسه چيني دارو نسخه خواني کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي در داروخانه کارآموزي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه در اصفهان دستيار دندانپزشک آموزش کارآموزي داروخانه مدرک بين المللي تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تکنسين دارويي آموزش جامع آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش کار در داروخانه در کرج تکنسين داروخانه دانلود جزوه آگهي استخدام تکنسين داروخانه داروسازي آموزش دستيار داروخانه دانلود کتاب نسخه خواني آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش مجازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهی مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان اصول نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش کار در داروخانه کرج دانلود آموزش نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در سنندج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزشگاه تکنسين داروخانه استخدام نسخه پيچ داروخانه دانشکده داروسازيا استخدام داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز داروخانه اصفهان 96 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با نسخه خواني کتاب تکنسين داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه دستیار دندان پزشک نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه در تبريز جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي pdf آموزش نسخه پيچي در کرج دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در تبريز