A A A

دوره آموزشي کار در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
خواندن لاتين داروها اعطاي مدرک بين المللي تکنسين داروخانه pdf معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش نسخه پيچي در کرج دوره آموزشي نسخه خواني آموزش مجازي کار در داوخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش مسئول فني داروخانه آشنايي با ساخت دارو آموزش دارو خانه دستیار دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه قزوين تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش دستيار داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو اصول نسخه پيچي و نسخه خواني کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش نسخه پيچي در تبريز دستيار دندانپزشک جهاد دانشگاهی داروخانه هاي تبريز آموزش جامع آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان اصول نگهداري و انبارش دارو نسخه خواني آشنايي با بيماري ها کلاس هاي تکنسين داروخانه مديريت داروخانه دستيار قفسه چيني دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آشنايي با مکمل هاي غذايي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش کامل تکنيک نسخه خواني تکنسين داروخانه در اصفهان نسخه پيچ آموزش تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش گروه هاي دارويي اروخانه پيشرفته اعطاي مدرک معتبر pdf کتاب تکنسين داروخانه دستیاری آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه کرج آموزش مجازي تکنسين داروخانه داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش نسخه خواني در تبريز