A A A

دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي در داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه نسخه خواني نسخه پيچ استخدام تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان داروخانه اصفهان 96 آموزش نسخه پيچي در کرج شغل پردرآمد جهاد دانشگاهی نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي نسخه هاي پزشکي آشنايي با قفسه چيني دارو آموزشگاه داروخانه اشتغال در داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش تکنسين داروخانه در زنجان دانشکده داروسازيا آشنايي با دارو دستیار دندانپزشکی دارو هاي ترکيبي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش مجازي نسخه پيچي فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد معاونت غذا و دارودستیار پزشک دستيار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه کرج آموزش دستيار داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج مدرک فني و حرفه اي دوره آموزشي کار در داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش گروه هاي دارويي داروسازي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 اروخانه پيشرفته نسخه پيچ بيمارستان آموزش مجازي تکنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه تکنسین دندانپزشکی تکنسين دارويي تکنسين داروخانه pdf آموزش نرم افزار داروخانه کارآموزي در داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه دوره هاي پرستاري دستيار قفسه چيني دارو حقوق تکنسين داروخانه 96 خواندن لاتين داروها آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز مسئول فني داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان شغل پاره وقت داروخانه مجازي مدرک معتبر تکنسين داروخانه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي