A A A

ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دارو خانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزش کارآموزي داروخانه تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آشنايي با ساخت دارو آموزشگاه تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه 96 آشنايي با دارو آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه پيچ اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش تکنسين داروخانه pdf دستيار قفسه چيني دارو انجمن داروسازان تبريز کار در داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک کتاب تکنسين داروخانه دسته هاي درماني دارو جهاد دانشگاهی دستیار دندانپزشکی آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزشگاه آپادانا اعطاي مدرک معتبر آموزش نسخه پيچي در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه خواني اروخانه پيشرفته آموزش کار در داروخانه در کرج سازمان نظام پرستاري آشنايي با اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش نسخه خواني در تبريز اموزش کار در داروخانه کرمانشاه قيمت گذاري دارو آشنايي با تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا دانلود آموزش نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نجمن داروسازان آموزش تکنسين داروخانه در تهران چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تجهيزات و ملزومات پزشکي نسخه پيچ بيمارستان شغل پردرآمد آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل مدرک بين المللي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي