A A A

سلامت دهان و دندان

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
مدرک بين المللي دانلود آموزش نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش مجازي نسخه خواني نسخه خواني آزمايشگاه آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه pdf آموزش دستیار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش کار در داروخانه قزوين اموزش کار در داروخانه کرمانشاه کارآموز داروخانه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش داروخانه در تبريز مديريت داروخانه استخدام دستیار دندانپزشک دستیار پزشک آموزشگاه آپادانا آموزش کارآموزي داروخانه نسخه پيچ بيمارستان دستيار دندانپزشک قيمت گذاري دارو نرم افزار نسخه خواني آموزش رايگان نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در اصفهان داروخانه اصفهان 96 آموزش کامل تکنيک نسخه خواني کارگاه نسخه خواني استخدام نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصول نسخه پيچي و نسخه خواني سازمان نظام پرستاري آگهي استخدام تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان نسخه خواني در تبريز آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه خواني داروخانه آشنايي با ساخت دارو اصول نگهداري و انبارش دارو دوره آموزش کار در داروخانه آموزش گروه هاي دارويي اشکال دارويي دوره آموزشي نسخه خواني دانشکده داروسازيا آموزش مجازي کار در داوخانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش دانشجو داروسازي آموزش نرم افزار داروخانه سلامت دهان و دندان دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آشنايي با بيماري ها آموزش مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز