A A A

مدرک فني و حرفه اي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش دستیاری در تبریز دارو هاي ترکيبي آموزش جامع معاونت غذا و دارودستیار پزشک استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 مدرک معتبر تکنسين داروخانه آشنايي با اشکال دارويي آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه پيچي pdf استخدام در داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش نسخه پيچي در تبريز آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزشگاه داروخانه آموزش داروخانه در تبريز آموزش گروه هاي دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کارآموزي داروخانه حقوق تکنسين داروخانه 96 دندانپزشکی داروخانه نسخه پيچ آشنايي با نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز دانلود جزوه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان جزوه تکنسين داروخانه pdf استخدام نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان نجمن داروسازان pdf کتاب تکنسين داروخانه اصول نسخه خواني اروخانه پيشرفته کلاس هاي تکنسين داروخانه شغل پاره وقت اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش کار در داروخانه مشهد حقوق تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه در کرج دستيار داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه نرم افزار نسخه خواني سازمان نظام پرستاري آموزش کار در داروخانه تکنسین دندانپزشکی درآمد تکنسين داروخانه قيمت گذاري دارو دوره آموزش کار در داروخانه خواندن لاتين داروها