A A A

مدرک معتبر تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي استخدام نسخه پيچ دستيار قفسه چيني دارو دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان pdf کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با اشکال دارويي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 نسخه پيچ آموزش رايگان نسخه خواني دستیاری حقوق ماهيانه نسخه پيچ اصول نسخه خواني داروسازي نجمن داروسازان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان کاربرد کامپيوتر در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز رشته داروسازي آموزش مجازي نسخه پيچي دانشکده داروسازيا اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش تکنسين داروخانه در زنجان دستيار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه کرج آشنايي با نسخه پيچي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي تکنسين داروخانه چيست آشنايي با قفسه چيني دارو نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي داروخانه هاي تبريز دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان استخدام دستیار دندانپزشک دستیار دندانپزشکی نرم افزار نسخه خواني آشنايي با نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در داروخانه نسخه پيچي ياد بگيريد دوره هاي نسخه خواني تکنسين داروخانه مقدماتي آموزشگاه داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه مدرک فني و حرفه اي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دستیار آموزش تکنسين داروخانه در اروميه قيمت گذاري دارو آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آموزش نسخه پيچي نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي pdf مديريت داروخانه تکنسين داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک