A A A

مدرک معتبر تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش کار در داروخانه در کرج حقوق تکنسين داروخانه سال 95 جزوه تکنسين داروخانه pdf آموزشگاه داروخانه آموزش دانشجو داروسازي رشته داروسازي تکنسين داروخانه ايرکاس آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آشنايي با نسخه خواني دستیار دندانپزشکی حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي نسخه خواني آشنايي با دارو اعطاي مدرک بين المللي تکنسين داروخانه در کانادا استخدام دستیار دندانپزشک تجهيزات پزشکي داروخانه کارآموز داروخانه آشنايي با اشکال دارويي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش داروخانه آموزش دارو خانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش داروخانه در تبريز نسخه پيچ نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش مجازي نسخه خواني آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش گروه هاي دارويي دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي دندانپزشک دستیار مسئول فني داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي اروخانه پيشرفته دستيار داروخانه استخدام نسخه پيچ کنسرسيوم ايرکاس آشنايي با دارو هاي پوست مو دستیار پزشک آشنايي با شرکت هاي پخش دارو سلامت دهان و دندان آموزش رايگان نسخه خواني ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش دستیاری اصول نگهداري و انبارش دارو جهاد دانشگاهی