A A A

کاربرد کامپيوتر در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش گروه هاي دارويي آموزش کار در داروخانه در کرج آشنايي با نسخه خواني داروخانه مجازي سلامت دهان و دندان مدرک معتبر تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه ايرکاس اروخانه پيشرفته کارآموزي در داروخانه آموزش کار در داروخانه مشهد تکنسين داروخانه پيشرفته داروخانه هاي تبريز تجهيزات و ملزومات پزشکي نسخه پيچ خواندن لاتين داروها دسته هاي درماني دارو اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصول نگهداري و انبارش دارو دستيار دندانپزشک درآمد تکنسين داروخانه نسخه هاي پزشکي اعطاي مدرک معتبر آموزش دستیاری در تبریز آشنايي با ساخت دارو استخدام تکنسين داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي دستیاری آموزش تکنسين داروخانه دندانپزشک داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دستیار دندانپزشکی نجمن داروسازان آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش دانشکده داروسازيا دستیار دندان پزشک دستیار پزشک دانلود کتاب نسخه خواني آموزش دستيار داروخانه آموزشگاه داروخانه جزوه تکنسين داروخانه pdf نرم افزار نسخه خواني مسئول فني داروخانه حقوق تکنسين داروخانه دوره آموزشي نسخه خواني آموزش دستیاری مديريت داروخانه آموزش دارو خانه اصول نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش دانشجو داروسازي کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه استخدام در داروخانه