A A A

کاربرد کامپيوتر در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستیار دندانپزشکی اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آشنايي با بيماري ها آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آشنايي با مکمل هاي غذايي اشتغال در داروخانه آشنايي با اشکال دارويي اصول نگهداري و انبارش دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آشنايي با نسخه پيچي رشته داروسازي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اموزش کار در داروخانه شيراز خواندن لاتين داروها دوره آموزش کار در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آگهي استخدام تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني معاونت غذا و دارودستیار پزشک اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج مدرک تکنسين داروخانه دستيار قفسه چيني دارو دوره آموزشي کار در داروخانه دانلود آموزش نسخه خواني تکنسین دندانپزشکی آموزش جامع تکنسين داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در سنندج استخدام داروخانه استخدام در داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني درآمد تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه نسخه خواني داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش نرم افزار داروخانه آموزشگاه آپادانا آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش کار در داروخانه کرج کاربرد کامپيوتر در داروخانه کارآموزي در داروخانه دانشکده داروسازيا آموزش کار در داروخانه اصفهان مدرک فني و حرفه اي دستيار دندانپزشک کارگاه نسخه خواني pdf کتاب تکنسين داروخانه داروسازي آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزشگاه داروخانه فني و حرفه اي تکنسين داروخانه