A A A

کار در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دندانپزشکی نسخه خواني در تبريز آموزش دستیاری دندانپزشک سلامت دهان و دندان داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی کنسرسيوم ايرکاس آموزش مجازي کار در داوخانه دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي دستیار دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج خواندن لاتين داروها مديريت داروخانه آموزش کار در داروخانه کرج آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه دستيار قفسه چيني دارو دوره آموزشي کار در داروخانه جهاد دانشگاهی استخدام تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا اعطاي مدرک بين المللي درآمد تکنسين داروخانه دستیار دندان پزشک دوره هاي پرستاري اشتغال در داروخانه نسخه خواني ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي مدرک بين المللي استخدام دستیار دندانپزشک تکنسین دندانپزشکی استخدام در داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش گروه هاي دارويي اشکال دارويي تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اصطلاحات دارويي دستیار دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 اموزش کار در داروخانه کرمانشاه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش نسخه خواني در تبريز دارو هاي ترکيبي آموزش مجازي نسخه پيچي آشنايي با بيماري ها آموزش دستیاری در تبریز شغل پردرآمد آموزش دانشجو داروسازي داروخانه مجازي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf