A A A

کلاس هاي تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش تکنسين داروخانه اروخانه پيشرفته اصول نسخه پيچي و نسخه خواني فني و حرفه اي تکنسين داروخانه اصول نسخه خواني کنسرسيوم ايرکاس اشکال دارويي اموزش کار در داروخانه کرمانشاه تکنسين داروخانه در کانادا نرم افزار نسخه خواني دوره آموزشي کار در داروخانه نسخه هاي پزشکي تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) کارآموز داروخانه رشته داروسازي تکنسين دارويي خواندن لاتين داروها دوره هاي پرستاري استخدام داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان شغل پاره وقت آموزش دانشجو داروسازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آشنايي با دارو نجمن داروسازان استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 کار در داروخانه دسته هاي درماني دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آگهي استخدام تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز مدرک معتبر تکنسين داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي در داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز آشنايي با تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي داروشناسي مقدماتي دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان آموزش نسخه خواني در تبريز کاربرد کامپيوتر در داروخانه استخدام در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي نسخه پيچ بيمارستان آموزش دستیاری دندانپزشک درآمد تکنسين داروخانه دانلود جزوه تکنسين داروخانه اصطلاحات دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش نسخه هاي پزشکي تکنسين داروخانه ايرکاس تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل آموزش تکنسين داروخانه pdf