A A A

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزشگاه داروخانه اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزشگاه تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نسخه خواني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اروميه داروخانه مجازي آشنايي با نسخه خواني دستيار قفسه چيني دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش نسخه پيچي در کرج اصطلاحات دارويي آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه اصفهان نسخه پيچ آموزش کار در داروخانه در کرج اموزش کار در داروخانه شيراز اصول کلي قيمت زني در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تکنسين داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه تجهيزات پزشکي داروخانه نسخه هاي پزشکي نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه در کانادا آشنايي با قفسه چيني دارو مديريت داروخانه آشنايي با شرکت هاي پخش دارو داروسازي آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان دارو هاي ترکيبي کارآموزي در داروخانه جهاد دانشگاهی شغل پاره وقت آموزش دستیاری در تبریز اشتغال در داروخانه کنسرسيوم ايرکاس کارآموز داروخانه استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 اشکال دارويي اصول نگهداري و انبارش دارو دوره هاي پرستاري دندانپزشک مدرک تکنسين داروخانه استخدام نسخه پيچ حقوق ماهيانه نسخه پيچ آشنايي با دارو دوره هاي نسخه خواني تجهيزات و ملزومات پزشکي تکنسين داروخانه ايرکاس آموزش نسخه پيچي pdf دستيار داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي اصول نسخه خواني