A A A

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش مجازي تکنسين داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش کامل تکنيک نسخه خواني داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه در تبريز نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان داروشناسي مقدماتي آشنايي با اشکال دارويي آموزش تکنسين داروخانه در اروميه معاونت غذا و دارودستیار پزشک نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي فني و حرفه اي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش مجازي کار در داوخانه سلامت دهان و دندان آموزشگاه آپادانا تجهيزات پزشکي داروخانه آموزش دستیاری دندانپزشک کار در داروخانه آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچ داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) دستيار داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي اروخانه پيشرفته کارآموز داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش نسخه خواني در تبريز استخدام دستیار دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي استخدام تکنسين داروخانه اصطلاحات دارويي آشنايي با دارو رشته داروسازي دوره هاي پرستاري دوره آموزش کار در داروخانه دندانپزشکی استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 انجمن داروسازان تبريز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان استخدام داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 داروسازي کتاب تکنسين داروخانه مدرک تکنسين داروخانه نسخه خواني در تبريز چگونه نسخه پيچ شويم آموزش