A A A

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه دانشکده داروسازيا استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش نسخه خواني داروخانه نسخه خواني داروخانه آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه pdf آموزش تکنسين داروخانه در اروميه نسخه پيچي ياد بگيريد دانلود جزوه تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج آموزش کارآموزي داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در زنجان استخدام در داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش دستيار داروخانه انجمن داروسازان تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز نسخه خواني نجمن داروسازان دوره هاي نسخه خواني تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش کار در داروخانه قزوين آشنايي با تکنسين داروخانه نسخه هاي پزشکي آموزش کار در داروخانه اصفهان شغل پردرآمد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه پيچي در رشت اصول نگهداري و انبارش دارو اصول نسخه پيچي و نسخه خواني اصول کلي قيمت زني در داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي در کرج دانلود آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي استخدام دستیار دندانپزشک حقوق تکنسين داروخانه 96 نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل دوره آموزشي کار در داروخانه دستيار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه ايرکاس تجهيزات پزشکي داروخانه سلامت دهان و دندان دانلود جزوه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دارو هاي گياهي آموزش نسخه خواني در تبريز حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني مدرک معتبر تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در اصفهان