A A A

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
استخدام در داروخانه مديريت داروخانه حقوق تکنسين داروخانه 96 آشنايي با دارو هاي پوست مو اعطاي مدرک معتبر حقوق تکنسين داروخانه چقدر است دستيار دندانپزشک دوره آموزشي نسخه خواني کاربرد کامپيوتر در داروخانه مدرک تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچي در رشت حقوق تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان کنسرسيوم ايرکاس آشنايي با ساخت دارو نسخه پيچ بيمارستان آموزش نسخه خواني در تبريز تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش اروخانه پيشرفته آموزش کار در داروخانه در کرج کار در داروخانه دانلود آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان درآمد تکنسين داروخانه اعطاي مدرک بين المللي آشنايي با قفسه چيني دارو داروخانه مجازي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آشنايي با تکنسين داروخانه اصطلاحات دارويي دستیار دندان پزشک آموزش نسخه پيچي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي آموزش نسخه پيچي pdf تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نسخه خواني آزمايشگاه آشنايي با مکمل هاي غذايي نرم افزار نسخه خواني آموزش کار در داروخانه قزوين کارآموزي در داروخانه آموزش دستيار داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد نجمن داروسازان حقوق ماهيانه نسخه پيچ اصول نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با شرکت هاي پخش دارو آشنايي با بيماري ها آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي سازمان نظام پرستاري تکنسین دندانپزشکی آموزش تکنسين داروخانه در اروميه استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه pdf