آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش دستیاری در تبریز آموزش جامع تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش دستیاری حقوق تکنسين داروخانه 96 اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آموزش مجازي کار در داوخانه دوره آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد اشکال دارويي داروخانه اصفهان 96 آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه اصفهان چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد داروسازي آموزش رايگان نسخه خواني آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش مجازي نسخه خواني نرم افزار نسخه خواني فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دانشکده داروسازيا اروخانه پيشرفته استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش نسخه پيچي در کرج استخدام تکنسين داروخانه نسخه هاي پزشکي آموزش مجازي نسخه پيچي فراورده هاي آرايشي بهداشتي اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز کارگاه نسخه خواني آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي اموزش کار در داروخانه شيراز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزش کار در داروخانه مشهد قيمت گذاري دارو دندانپزشکی مسئول فني داروخانه نسخه پيچ آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش مسئول فني داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf دوره هاي نسخه خواني درآمد تکنسين داروخانه دستیار آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه پيچي pdf کتاب تکنسين داروخانه نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه آموزش داروخانه در تبريز نسخه خواني آزمايشگاه