آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
داروشناسي مقدماتي مديريت داروخانه آموزش دستيار داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي حقوق تکنسين داروخانه 96 دوره آموزشي کار در داروخانه کارآموز داروخانه نجمن داروسازان آموزش تکنسين داروخانه در اروميه کارگاه نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته آشنايي با نسخه پيچي دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني دانلود جزوه تکنسين داروخانه آشنايي با اشکال دارويي آشنايي با قفسه چيني دارو دوره آموزشي نسخه خواني فني و حرفه اي تکنسين داروخانه داروخانه مجازي مدرک بين المللي دستيار دندانپزشک دارو هاي ترکيبي استخدام تکنسين داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش دستیاری در تبریز رشته داروسازي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسین دندانپزشکی کلاس هاي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان داروسازي دستيار قفسه چيني دارو انجمن داروسازان تبريز آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد معاونت غذا و دارودستیار پزشک آموزش نسخه خواني داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 تکنسين داروخانه مقدماتي دانلود آموزش نسخه خواني اروخانه پيشرفته قيمت گذاري دارو آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش دستیاری آموزش داروخانه در تبريز دوره هاي پرستاري چگونه نسخه پيچ شويم آموزش مجازي کار در داوخانه مدرک فني و حرفه اي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي نسخه هاي پزشکي آموزش کار در داروخانه مشهد تجهیزات دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش نسخه پيچي آموزشگاه آپادانا