آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
مدرک تکنسين داروخانه دستیار دستیاری آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آشنايي با نسخه پيچي حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش مجازي کار در داوخانه رشته داروسازي آشنايي با ساخت دارو دارو هاي گياهي تجهيزات و ملزومات پزشکي استخدام نسخه پيچ نسخه خواني در تبريز نسخه پيچ استخدام تکنسين داروخانه دستیار دندانپزشکی آموزش تکنسين داروخانه در اروميه اروخانه پيشرفته آموزش نسخه پيچي در تبريز دارو هاي ترکيبي جهاد دانشگاهی آموزش دستیاری آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش داروخانه در تبريز آموزش دارو خانه آموزشگاه داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش تکنسين داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج کار در داروخانه آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش نرم افزار داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي دوره هاي پرستاري آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش نسخه خواني دوره آموزش کار در داروخانه آموزش دستیاری در تبریز ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي کتاب تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دستیار پزشک استخدام داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو تکنسين داروخانه پيشرفته کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آشنايي با اشکال دارويي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 اصول نسخه پيچي و نسخه خواني کارآموزي در داروخانه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مدرک معتبر تکنسين داروخانه