A A A

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش دستيار داروخانه رشته داروسازي تکنسين داروخانه در کانادا آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش نسخه خواني داروخانه کار در داروخانه نسخه پيچ بيمارستان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه دستیار استخدام تکنسين داروخانه مدرک معتبر تکنسين داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش تکنسين داروخانه در سنندج حقوق ماهيانه نسخه پيچ اصول نسخه پيچي و نسخه خواني اصطلاحات دارويي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش نسخه پيچي در رشت فني و حرفه اي تکنسين داروخانه دستیار دندان پزشک جزوه تکنسين داروخانه pdf مدرک بين المللي pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه مديريت داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه شغل پردرآمد نسخه پيچي ياد بگيريد اروخانه پيشرفته جهاد دانشگاهی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت دوره آموزشي نسخه خواني نجمن داروسازان دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان نسخه خواني داروخانه داروخانه هاي تبريز آشنايي با نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي در اصفهان اشتغال در داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش مسئول فني داروخانه کتاب تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه نسخه هاي پزشکي دوره هاي نسخه خواني دستیاری دانلود جزوه