A A A

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز نسخه خواني داروخانه داروخانه اصفهان 96 دندانپزشکی درآمد تکنسين داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش گروه هاي دارويي اعطاي مدرک بين المللي آموزش نسخه پيچي آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش دانشجو داروسازي آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان pdf کتاب تکنسين داروخانه دانلود کتاب نسخه خواني دانلود جزوه تکنسين داروخانه داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي حقوق ماهيانه نسخه پيچ دستيار داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش مجازي نسخه خواني آشنايي با دارو هاي پوست مو کارآموز داروخانه نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش نسخه پيچي در تبريز دستيار قفسه چيني دارو سازمان نظام پرستاري نجمن داروسازان دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه دستیار دندان پزشک داروخانه مجازي کارگاه نسخه خواني دانلود آموزش نسخه خواني نسخه هاي پزشکي دوره هاي پرستاري تکنسین دندانپزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دستیار آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش دستیاری دندانپزشک اصول نسخه خواني تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دستیار دندانپزشکی آشنايي با نسخه خواني داروخانه هاي تبريز دوره آموزشي نسخه خواني جهاد دانشگاهی معاونت غذا و دارودستیار پزشک کارآموزي در داروخانه چگونه نسخه پيچ شويم قيمت گذاري دارو دوره آموزش کار در داروخانه اشتغال در داروخانه کلاس هاي تکنسين داروخانه مسئول فني داروخانه تکنسين دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج