A A A

pdf کتاب تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دانلود جزوه داروخانه اصفهان 96 دوره آموزش کار در داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز اشکال دارويي آموزش مسئول فني داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران شغل پردرآمد مديريت داروخانه استخدام در داروخانه اشتغال در داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج دندانپزشک حقوق تکنسين داروخانه 96 نسخه خواني داروخانه تکنسين دارويي آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش گروه هاي دارويي آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزشگاه داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان داروخانه هاي تبريز دارو هاي گياهي آموزش نسخه پيچي در اصفهان کارآموز داروخانه سازمان نظام پرستاري دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با مکمل هاي غذايي دندانپزشکی اعطاي مدرک بين المللي آموزش نسخه هاي پزشکي جزوه تکنسين داروخانه pdf کارآموزي در داروخانه اروخانه پيشرفته شغل پاره وقت کنسرسيوم ايرکاس آموزشگاه تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه مقدماتي دانلود کتاب نسخه خواني آشنايي با اشکال دارويي آگهي استخدام تکنسين داروخانه داروشناسي مقدماتي آموزش مجازي نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در داروخانه انجمن داروسازان تبريز آموزش نسخه پيچ دستيار دندانپزشک آموزش تکنسين داروخانه در اروميه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج دوره هاي نسخه خواني آموزش نرم افزار داروخانه آموزش نسخه پيچي pdf آشنايي با دارو هاي پوست مو تجهيزات و ملزومات پزشکي