بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان استخدام داروخانه آموزش دستیار دندانپزشک در سنندج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آشنايي با شرکت هاي پخش دارو استخدام تکنسين داروخانه کلاس آموزش نسخه الکترونیک در تبریز نسخه پيچي ياد بگيريد دوره نسخ الکترونیک دوره تکنسین داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آدرس آموزشگاه تکنسین داروخانه در تبریز مسئول فني داروخانه آموزش تکنسین داروخانه دستیار دندان پزشک حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزشگاه دستیار دندانپزشک در تهران قيمت گذاري دارو ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش مجازی تکنسین داروخانه آموزش نرم افزار تبیان دوره تزریقات و پانسمان در تبریز آموزش نسخه خوانی در همدان آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش کار در داروخانه قزوين کلاس نرم افزار داروخانه در ارومیه آموزش خواندن نسخه مدرک کمک های اولیه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 کلاس آموزش نسخه الکترونیک در بوکان تکنسين داروخانه در کانادا آموزش نرم افزار داروخانه در ارومیه قفسه چینی دارو آموزش نسخه الکترونیک در تبریز آموزش دستیار دندانپزشک در شیراز خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز داروشناسي مقدماتي تکنسین داروخانه در تبریز کلاس داروشناسی اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه پیچی در تبریز حقوق تکنسين داروخانه دستيار داروخانه آموزش داروشناسی در تبریز آموزشگاه تکنسين داروخانه اروخانه پيشرفته آموزش نسخه پیچی داروخانه در همدان کلاس نرم افزار داروخانه در شبستر دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آشنايي با دارو هاي پوست مو چگونه دستیار دندانپزشک شوم دوره منشی امور دندانپزشکی در مشهد بیمه سلامت آموزش نسخه خوانی در ارومیه کلاس آموزش نسخه الکترونیک در نقده آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه کتاب تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد کلاس آموزش نسخه الکترونیک در اردبیل آموزش نسخه پيچي استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 دستیاری دندانپزشک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در سنندج اصول کلي قيمت زني در داروخانه دوره فوریت های پزشکی در تبریز آموزش دستیاری دندانپزشک آموزشگاه آپادانا دوره تکنسین داروخانه پیشرفته در تبریز آموزش منشی گری امور پزشکی در تبریز آموزش نرم افزار داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش نسخه خوانی در تهران آموزش نرم افزار داروخانه در اردبیل کلاس نسخه خوانی در اهواز آموزش خونگیری درتبریز