بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

اصول کلي قيمت زني در داروخانه کلاس کمک های اولیه در تبریز کلاس عملی قفسه چینی داروخانه در تبریز دوره منشی امور دندانپزشکی در مشهد دانلود جزوه تکنسين داروخانه کلاس فوریت های پزشکی در تبریز استامینوفن آموزش مسئول فني داروخانه دوره دستیار دندانپزشک درارومیه چگونه می توانم نسخه خوان شوم دوره منشی امور پزشکی در تبریز آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش نسخه خوانی در شیراز استخدام تکنسين داروخانه دوره نسخه پیچی آموزش دستیار دندانپزشک در شیراز استخدام دستیار دندانپزشک در تبریز کاربرد کامپيوتر در داروخانه کارآموز داروخانه دوره نسخه پیچی داروخانه آموزش خونگیری درتبریز دستيار داروخانه کار در مطب دندامپزشکی در تبریز نسخه پيچي ياد بگيريد آموزش خواندن نسخه آموزش نسخه پيچي pdf استخدام نسخه پیچ داروخانه هاي تبريز کلاس آموزش نسخه الکترونیک در نقده آشنایی با داروها کلاس آنلاین آشنایی با داروها آموزش نسخه خواني انجمن تکنسین دارویی تبریز کلاس نسخه الکترونیک در تبریز کلاس نرم افزار داروخانه در تبریز جزوه تکنسين داروخانه pdf اشتغال در داروخانه دوره تکنسین داروخانه در تبریز استخدام در کلینیک دندانپزشکی در تبریز آموزش مجازی نسخه پیچی اروخانه پيشرفته آموزش نسخ الکترونیک در تبریز حقوق نسخه پیچ 1400 آموزش فوریت های پزشکی و کمک های اولیه در تبریز اعطاي مدرک بين المللي آموزش دارو خانه آموزش دانشجو داروسازي آموزش تکنسين داروخانه آموزش تزریقات آدرس آموزشگاه داروشناسی در تبریز آشنایی با عوارض داروها در تبریز ژلوفن آموزش نسخه خوانی در ارومیه مدرک فوریت های پزشکی کلاس هاي تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان دوره های امداد و نجات و کمک های اولیه در تبریز حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش کار در داروخانه قزوين دانلود جزوه استخدام تکنسین داروخانه آموزش احیای قلبی ریوی در تبریز آموزش نرم افزار داروخانه در ارومیه آموزش مجازی نسخه خوانی دستیار دندانپزشکی آموزش فوریت های پزشکی درتبریز تکنسين داروخانه ايرکاس آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی در تبریز تفاوت قرص و کپسول آشنايي با قفسه چيني دارو اموزش نسخه خوانی داروخانه pdf کتاب تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه استخدام دستیار دندانپزشک کارآموزش نسخه پیچی نسخه خواني داروخانه مجازي آموزش نسخه پيچي در داروخانه