آموزشگاه فنی و حرفه ای آپادانا دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه پیچی و نسخه خوانی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کشور بوده و یکی از زیرمجموعه های کنسرسیوم ایرکاس می باشد.

دوره تکنسین داروخانه

 ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند.

زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین

دوره تکنسین داروخانه ( مقدماتی ) ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود. اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند. زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین داروخانهhttp://jada.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
آموزش نسخه پیچی جهاد دانشگاهی کرج دوره تکنسین داروخانه پیشرفته در تبریز دوره دستیاری دندانپزشکی آموزش آموزش دستیاری دندانپزشک آموزش نسخه خواني در تبريز تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) کلاس نرم افزار داروخانه در شبستر آشنايي با تکنسين داروخانه حقوق نسخه پیچ 1400 دوره نسخه خوانی آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش آنلاین نسخه خوانی آگهي استخدام تکنسين داروخانه بیمه سلامت ژلوفن کلاس نرم افزار داروخانه در اهر خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي مدرک فوریت های پزشکی آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش خونگیری در تبریز دانشکده داروسازيا تکنسين دارويي آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش رايگان نسخه خواني تکنسین داروخانه آموزش دستیاری آموزشگاه فوریت های پزشکی در تبریز pdf کتاب تکنسين داروخانه آشنایی با داروها دوره آموزش کار در داروخانه دوره نسخه پیپی حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش نرم افزار داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه در اصفهان کلاس عملی تکنسین داروخانه در تبریز دستیار پزشک آموزش کار در داروخانه مشهد جزوه تکنسين داروخانه pdf نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش مجازی نسخه خوانی دوره های امداد و نجات و کمک های اولیه در تبریز کلاس نسخه خوانی در تهران دستیار دندان پزشک آموزش مجازي نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه دستیاری پزشک آموزش نسخه پيچي در داروخانه اموزش نسخه خوانی داروخانه داروخانه مجازي آموزش سرم زنی در تبریز آموزش نسخه خوانی در همدان نرم افزار داروخانه آدرس آموزشگاه تکنسین داروخانه در تبریز آموزشگاه منشی امور پزشکی در تبریز تکنسین داروخانه در تبریز اشکال دارویی استخدام نسخه پیچ داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز آموزش مسئول فني داروخانه دوره آموزشي کار در داروخانه آموزش جامع دستيار داروخانه آموزش منشی امور پزشکی در تبریز آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان آموزش مجازي کار در داوخانه دندانپزشکی آموزش نسخه پیچی داروخانه در اهواز دوره تزریقات و پانسمان در تبریز اروخانه پيشرفته تجهيزات و ملزومات پزشکي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 کلاس نرم افزار داروخانه در ارومیه دوره تکنسین داروخانه در تبریز آموزش نرم افزار داروخانه در اهر آموزش کارآموزي داروخانه آموزشگاه تزریقات و پانسمان در تبریز مدرک بين المللي کلاس آنلاین آشنایی با داروها