آموزشگاه فنی و حرفه ای آپادانا دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه پیچی و نسخه خوانی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کشور بوده و یکی از زیرمجموعه های کنسرسیوم ایرکاس می باشد.

دوره تکنسین داروخانه

 ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند.

زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین

دوره تکنسین داروخانه ( مقدماتی ) ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود. اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند. زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین داروخانهhttp://jada.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
آموزش نسخه پیچی داروخانه در اهواز کنسرسيوم ايرکاس دوره های امداد و نجات و کمک های اولیه در تبریز آموزش دارو خانه دوره منشی گری امور دندانپزشکی در کرج دوره تزریقات و پانسمان در تبریز ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش نرم افزار داروخانه در تهران آشنایی با داروها دانلود جزوه تکنسين داروخانه کلاس فوریت های پزشکی در تبریز آموزش نسخه خواني در تبريز اعطاي مدرک بين المللي آموزش نسخه پیچی جهاد دانشگاهی تبریز دستیار ثبت نسخ الکترونیک فراورده هاي آرايشي بهداشتي آموزش مسئول فني داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه در اصفهان جزوه تکنسين داروخانه pdf کمک پرستاری کلاس داروشناسی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آدرس آموزشگاه دستیار دندانپزشک در تبریز دارو هاي ترکيبي آموزش دستیاری دندانپزشک در اصفهان منشی امور پزشکی آموزشگاه فوریت های پزشکی در تبریز کلاس نسخه خوانی در سنندج آموزش دستیاری دوره های دستیاری نسخه خواني آزمايشگاه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش نسخه پيچي در تبريز آموزش کار در داروخانه در کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي آموزشگاه دستیار دندانپزشک در تهران کتاب تکنسين داروخانه نرم افزار داروخانه دانلود آموزش نسخه خواني دستیار دندان پزشک اصطلاحات دارويي دوره نسخه پیپی آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه در کانادا نرم افزار نسخه خواني مديريت داروخانه کمک های اولیه آشنايي با ساخت دارو تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) آموزشگاه امداد و نجات و کمک های اولیه در تبریز نسخه پیچی کلاس نسخه الکترونیک در تبریز دوره تزریقات پانسمان در تبریز حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره هاي نسخه خواني آموزش تزریقات در تبریز آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش مجازی تکنسین داروخانه دوره دستیاری دندانپزشکی آدرس آموزشگاه داروشناسی در تبریز آشنايي با مکمل هاي غذايي دستیار دندانپزشکی دوره نسخه پیچی آموزش کار در داروخانه اصفهان حقوق نسخه پیچ 1400 مدرک معتبر تکنسين داروخانه شغل پاره وقت ذئره نسخه پیچی آموزش آنلاین نسخه خوانی دارو هاي گياهي آموزش نسخه هاي پزشکي تکنسین دندانپزشکی دستیار پزشک مدرک فوریت های پزشکی تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي مدرک فني و حرفه اي نرس دندانپزشکی فني و حرفه اي تکنسين داروخانه چگونه می توانم نسخه خوان شوم