A A A

آموزشگاه فنی و حرفه ای آپادانا دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی تکنسین داروخانه و نسخه پیچی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کشور بوده و یکی از زیرمجموعه های کنسرسیوم ایرکاس می باشد.

دوره تکنسین داروخانه

 ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند.

زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین

دوره تکنسین داروخانه ( مقدماتی ) ضرورت تشکیل دوره: باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده وکوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثراً بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افرادبه عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود. اهداف برگزاری دوره: از اهداف اصلی این دوره توانایی نسخه خوانی در افراد فارغ التحصیل می‌باشد. این افراد باید تبحر لازم را در امر خواندن نسخه شامل نوع دارو،شکل دارو و تعداد آن کاملاً بدست آورند. همچنین بادسته‌بندی کلی داروها آشنا گردیده و دارای توانایی در قفسه چینی داروخانه گردند. علاوه بر این از آنجائیکه در داروخانه علاوه بر داروهای شیمیایی داروهای گیاهی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی نیز موجود می‌باشد، آشنایی مقدماتی نیز با این گونه فرآورده‌ها پیدا می‌نمایند. زمینه‌های اشتغالزایی دوره: اشتغال به کار در داروخانه‌های خصوصی و دولتی به عنوان تکنسین داروخانهhttp://jada.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
داروسازي تکنسين داروخانه پيشرفته دستیاری دانلود کتاب نسخه خواني رشته داروسازي کمک پرستاری اصطلاحات دارويي آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش نسخه خوانی در ارومیه دسته هاي درماني دارو آموزش نسخه پیچی داروخانه در اهواز دارو هاي ترکيبي شغل پاره وقت آموزش نسخه پیچی دندانپزشکی آموزش نسخه خوانی در شیراز دستيار داروخانه آموزش کارآموزي داروخانه جهاد دانشگاهی آموزش دستیاری در تبریز حقوق نسخه پیچ 1400 نجمن داروسازان مدرک فوریت های پزشکی آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش نسخه خوانی در اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل ذئره نسخه پیچی ثبت نسخ الکترونیک استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش نسخه خواني داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی نسخه خواني آزمايشگاه دانلود جزوه تکنسين داروخانه تکنسين دارويي آموزش مجازي نسخه خواني تجهيزات و ملزومات پزشکي آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش تزریقات در تبریز درآمد تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش نسخه خوانی در رشت دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آموزش دستيار داروخانه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي فوریت های پزشکی آموزش دستیار دندانپزشک آموزش نسخه خوانی در تبریز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج قفسه چینی دارو دانلود جزوه دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آشنايي با قفسه چيني دارو دوره نسخه پیچی داروخانه معاونت غذا و دارودستیار پزشک اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش کار در داروخانه کرج آشنايي با مکمل هاي غذايي گواهینامه فوریت های پزشکی دوره تکنسین داروخانه جزوه تکنسين داروخانه pdf دستیار پزشک نسخه پيچي ياد بگيريد مدرک تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه اعطاي مدرک معتبر دوره آموزش کار در داروخانه قيمت گذاري دارو آشنايي با نسخه پيچي داروخانه آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است استامینوفن pdf کتاب تکنسين داروخانه دوره کمک های اولیه آموزشگاه داروخانه قرص اموکسی کلاو تکنسین دندانپزشکی