A A A

آشنايي با تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستيار قفسه چيني دارو آموزش نسخه پيچي آموزش تکنسين داروخانه در اروميه آموزش داروخانه در تبريز دوره آموزش کار در داروخانه آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش مسئول فني داروخانه دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش مجازي نسخه خواني دوره هاي پرستاري داروسازي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت فني و حرفه اي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي معاونت غذا و دارودستیار پزشک استخدام در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني دوره آموزشي نسخه خواني کلاس هاي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه pdf تجهيزات پزشکي داروخانه اصول نسخه خواني آموزش دانشجو داروسازي مدرک تکنسين داروخانه آشنايي با قفسه چيني دارو داروشناسي مقدماتي دارو هاي ترکيبي حقوق ماهيانه نسخه پيچ حقوق تکنسين داروخانه چقدر است pdf کتاب تکنسين داروخانه تجهیزات دندانپزشکی انجمن داروسازان تبريز آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه مقدماتي خواندن لاتين داروها دانلود جزوه تکنسين داروخانه استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آشنايي با بيماري ها آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آشنايي با نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آشنايي با دارو هاي پوست مو دوره هاي نسخه خواني کار در داروخانه سازمان نظام پرستاري تکنسين دارويي حقوق تکنسين داروخانه سال 95 آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد دانلود آموزش نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه 96 اصول نسخه پيچي و نسخه خواني تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) استخدام دستیار دندانپزشک قيمت گذاري دارو