A A A

آموزش نسخه پيچي در داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش مسئول فني داروخانه آموزش دارو خانه آموزش نسخه خواني حقوق تکنسين داروخانه 96 تکنسين داروخانه پيشرفته اموزش کار در داروخانه کرمانشاه دستیار پزشک مسئول فني داروخانه آموزش نسخه پيچ اعطاي مدرک معتبر فني و حرفه اي تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 درآمد تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد نسخه خواني در تبريز رشته داروسازي داروسازي آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش تکنسين داروخانه در زنجان مدرک بين المللي دسته هاي درماني دارو آموزش مجازي نسخه پيچي دستيار قفسه چيني دارو دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا سازمان نظام پرستاري آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت آموزش مجازي تکنسين داروخانه اروخانه پيشرفته آموزش تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزش نسخه پيچي در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي کارآموز داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش دستیاری دندانپزشک استخدام نسخه پيچ آشنايي با نسخه پيچي نسخه هاي پزشکي دستيار دندانپزشک حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسين داروخانه ايرکاس نسخه خواني داروخانه دانشکده داروسازيا آموزش کامل تکنيک نسخه خواني دوره هاي نسخه خواني pdf کتاب تکنسين داروخانه اعطاي مدرک بين المللي آموزش نسخه پيچي در کرج داروخانه مجازي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي دستیار دندانپزشکی