A A A

آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دوره هاي آموزشي تکنسين داروخانه آشنايي با ساخت دارو تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز تکنسين داروخانه ايرکاس نسخه هاي پزشکي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان نسخه خواني داروخانه داروخانه اصفهان 96 آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي کار در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه pdf داروخانه مجازي آموزش مسئول فني داروخانه اشکال دارويي داروشناسي مقدماتي آموزش تکنسين داروخانه در تهران دوره آموزشي نسخه خواني اشتغال در داروخانه تجهيزات و ملزومات پزشکي تکنسین دندانپزشکی آگهي استخدام تکنسين داروخانه استخدام داروخانه چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش کار در داروخانه کرج آموزش دستيار داروخانه نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش تکنسين داروخانه در اروميه جهاد دانشگاهی دستيار قفسه چيني دارو اروخانه پيشرفته آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش نسخه پيچي در کرج داروخانه هاي تبريز مدرک فني و حرفه اي خواندن لاتين داروها کارآموزي در داروخانه نسخه خواني آزمايشگاه pdf کتاب تکنسين داروخانه دستیار آشنايي با تکنسين داروخانه آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش کار در داروخانه مشهد اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نسخه پيچ آموزش نرم افزار داروخانه نجمن داروسازان اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان شغل پردرآمد کلاس هاي تکنسين داروخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي کاربرد کامپيوتر در داروخانه کارگاه نسخه خواني ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي اصول نسخه پيچي و نسخه خواني نسخه پيچ بيمارستان آموزش نسخه پيچي در داروخانه