A A A

استخدام تکنسين داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
اموزش کار در داروخانه شيراز معاونت غذا و دارودستیار پزشک نسخه خواني استخدام تکنسين داروخانه کارگاه نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دانلود جزوه کنسرسيوم ايرکاس استخدام داروخانه تجهیزات دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه اصفهان آشنايي با قفسه چيني دارو مدرک بين المللي دستيار داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه قيمت گذاري دارو داروسازي چگونه نسخه پيچ شويم آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز مدرک تکنسين داروخانه آگهي استخدام تکنسين داروخانه دستيار قفسه چيني دارو آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل تکنسين داروخانه پيشرفته آموزش جامع آشنايي با بيماري ها آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي دانلود کتاب نسخه خواني آموزش نسخه خواني در تبريز دانشکده داروسازيا آشنايي با دارو داروخانه آموزشگاه تکنسين داروخانه آشنايي با تکنسين داروخانه اشتغال در داروخانه ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي کارآموز داروخانه دستيار دندانپزشک دوره هاي پرستاري اصول کلي قيمت زني در داروخانه آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تکنسين داروخانه چيست استخدام دستیار دندانپزشک آموزش نسخه پيچي در رشت داروخانه مجازي اروخانه پيشرفته آموزش تکنسين داروخانه در تهران دستیار انجمن داروسازان تبريز آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان تکنسين داروخانه در کانادا آموزش نسخه پيچ تکنسین دندانپزشکی حقوق تکنسين داروخانه 96 فراورده هاي آرايشي بهداشتي