A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دانشکده داروسازيا کلاس هاي تکنسين داروخانه داروخانه هاي تبريز جهاد دانشگاهی آموزش تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد استخدام در داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز آموزشگاه تکنسين داروخانه اصول نگهداري و انبارش دارو آموزش گروه هاي دارويي دستیار دندانپزشکی آموزش مجازي کار در داوخانه دارو هاي ترکيبي نرم افزار نسخه خواني رشته داروسازي دارو هاي گياهي آموزش دستیاری سازمان نظام پرستاري آموزش نسخه پيچي pdf آموزش دانشجو داروسازي شغل پردرآمد دندانپزشکی استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 آموزش نسخه پيچ کتاب تکنسين داروخانه حقوق تکنسين داروخانه سال 95 حقوق تکنسين داروخانه قيمت گذاري دارو تکنسين داروخانه پيشرفته آشنايي با ساخت دارو آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي خواندن لاتين داروها آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش رايگان نسخه خواني چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد تکنسين داروخانه ايرکاس دندانپزشک کنسرسيوم ايرکاس آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي در تبريز دستیاری آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزش کار در داروخانه کرج اعطاي مدرک بين المللي آموزش دستيار داروخانه دستیار پزشک اشکال دارويي مدرک تکنسين داروخانه اشتغال در داروخانه فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز کاربرد کامپيوتر در داروخانه آموزش نسخه پيچي در اصفهان