A A A

تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
درآمد تکنسين داروخانه آموزش گروه هاي دارويي نسخه خواني داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دستیار پزشک نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf کنسرسيوم ايرکاس خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي آموزش نسخه پيچ شغل پردرآمد آموزشگاه آپادانا آموزشگاه داروخانه دندانپزشک آموزش کار در داروخانه کرج نرم افزار نسخه خواني آموزش نسخه خواني داروخانه مجازي تجهيزات و ملزومات پزشکي اعطاي مدرک معتبر آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين انجمن داروسازان تبريز داروخانه هاي تبريز آموزش مجازي کار در داوخانه آموزش pdf کتاب تکنسين داروخانه دوره هاي نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش مسئول فني داروخانه مسئول فني داروخانه استخدام تکنسين داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در تهران استخدام داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه اموزش کار در داروخانه شيراز داروسازي آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان تجهیزات دندانپزشکی داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي در داروخانه کارآموزي در داروخانه آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي دستیار دندان پزشک آموزش مجازي نسخه خواني دسته هاي درماني دارو فراورده هاي آرايشي بهداشتي دستیاری استخدام در داروخانه آشنايي با ساخت دارو آموزش دستیار دندانپزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان نسخه پيچ آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي چگونه نسخه پيچ شويم مدرک بين المللي