A A A

تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته)

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش مجازي نسخه خواني حقوق ماهيانه نسخه پيچ کنسرسيوم ايرکاس آموزش مجازي کار در داوخانه فراورده هاي آرايشي بهداشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش نسخه خواني داروخانه دستیار دندانپزشک دستیار پزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز اشکال دارويي آشنايي با بيماري ها آشنايي با شرکت هاي پخش دارو تکنسين داروخانه در کانادا کلاس هاي تکنسين داروخانه سازمان نظام پرستاري دندانپزشکی آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد تکنسين داروخانه pdf دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان اعطاي مدرک بين المللي آشنايي با قفسه چيني دارو آموزش کار در داروخانه در کرج اصول کلي قيمت زني در داروخانه حقوق تکنسين داروخانه چقدر است دانشکده داروسازيا نسخه خواني داروخانه کارآموز داروخانه دانلود کتاب نسخه خواني آموزش کار در داروخانه کرج آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي دوره آموزش کار در داروخانه اصول نسخه پيچي و نسخه خواني آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي دوره هاي پرستاري دارو هاي ترکيبي تکنسين داروخانه چيست جهاد دانشگاهی ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي نرم افزار نسخه خواني داروشناسي مقدماتي آموزش دستیاری در تبریز آموزش تکنسين داروخانه مدرک بين المللي داروخانه اصفهان 96 آموزشگاه آپادانا آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش نرم افزار داروخانه آموزش دستیاری تکنسين دارويي آموزش تکنسين داروخانه در سنندج آموزش دستیاری دندانپزشک کتاب تکنسين داروخانه قيمت گذاري دارو