A A A

تکنسين داروخانه پيشرفته

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
آموزش کار در داروخانه کرج آگهي استخدام تکنسين داروخانه رشته داروسازي تکنسین دندانپزشکی آموزش کار در داروخانه در کرج اصطلاحات دارويي آموزش مجازي تکنسين داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه خواني داروخانه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز دستیار پزشک فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش جامع آموزش دستیاری آموزش دستیاری دندانپزشک آشنايي با دارو اصول نسخه پيچي و نسخه خواني مسئول فني داروخانه حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي مديريت داروخانه استخدام داروخانه دوره هاي نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي حقوق تکنسين داروخانه آشنايي با نسخه خواني قيمت گذاري دارو تکنسين داروخانه پيشرفته کارآموزي در داروخانه کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي دستيار داروخانه دوره آموزش کار در داروخانه آموزش نسخه خواني در تبريز آموزش نسخه پيچي در رشت دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه آموزش مجازي نسخه پيچي تکنسين داروخانه چيست نسخه پيچ pdf کتاب تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي در کرج تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش نسخه پيچي در داروخانه سلامت دهان و دندان تکنسين داروخانه مقدماتي آموزش تکنسين داروخانه در اروميه تکنسين داروخانه در کانادا چه اطلاعاتي در نسخه وجود دارد آموزش کار در داروخانه مشهد آشنايي با دارو هاي پوست مو آموزش مجازي نسخه خواني آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي در اصفهان تکنسين دارويي دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان دستيار قفسه چيني دارو اشکال دارويي داروخانه