A A A

نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
دستیار پزشک نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي مدرک فني و حرفه اي نسخه خواني آزمايشگاه آموزش تکنسين دارو خانه در تبريز کار در داروخانه نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش کار در داروخانه قيمت گذاري دارو آموزش کارآموزي داروخانه آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان دستیار دندان پزشک تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان آموزش نرم افزار داروخانه دوره هاي نسخه خواني آموزشگاه تکنسين داروخانه مدرک بين المللي داروشناسي مقدماتي آموزش نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي در کرج اعطاي مدرک معتبر آموزش نسخه پيچي آموزش نسخه خواني داروخانه داروخانه تکنسين داروخانه چيست آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دستیار دندانپزشکی خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش کار در داروخانه اصفهان آموزش مجازي نسخه پيچي استخدام نسخه پيچ آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي آشنايي با شرکت هاي پخش دارو دوره آموزشي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين شغل پاره وقت آموزش تکنسين داروخانه در زنجان آموزش نسخه پيچي در تبريز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آشنايي با اشکال دارويي کلاس هاي تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه pdf حقوق تکنسين داروخانه سال 95 دوره هاي آموزشي کار در داروخانه اصفهان آموزش کار در داروخانه مشهد اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش کامل تکنيک نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در رشت دوره هاي پرستاري آموزش دستیار دندانپزشک آموزش کار در داروخانه کرج کتاب تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه (مقدماتي - پيشرفته) نسخه هاي پزشکي دندانپزشکی اشکال دارويي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج