A A A

کارآموز داروخانه

Elements not found...

آموزش نسخه خوانی در تبریز

آموزش نسخه خوانی در تبریز:آموزشگاه آپادانا زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی و نسخه پیچی داروخانه و آموزش کار در داروخانه در در شهر تبریز می نماید.

ادامه مطلب...

نکته مهم در نسخه خوانی

مطالعه کامل مبحث داروشناسی (آشنایی کامل با انواع داروها،دیکته داروها ،شکل های دارویی، اسامی دارو ها و گروه های دارویی) – بدون تسلط بر این موضوعات حقیقتا هرگز در کار در داروخانه به عنوان نسخه خوان موفق نخواهید بود ، شاید بپرسید چرا ؟؟؟

ادامه مطلب...

آشنایی با نسخه خوانی در داروخانه

مقدمه : فعالیت در هر مجموعه ای مستلزم شناخت و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد . دارو خانه به عنوان یک پایگاه درمانی که مستقیما با سلامت جامعه مرتبط می باشد دارای مقرراتی است که رعایت آنها ارتقای کیفیت خدمت رسانی و تضمین سلامت جامعه را در بر خواهد داشت . قانون مربوط به پزشکی و دارویی ،مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحیه های بعدی آن ، تعاریفی را از داروخانه ، مسئول فنی و موسس ارائه کرده است

ادامه مطلب...
داروخانه مجازي اصطلاحات دارويي آموزش نسخه خواني داروخانه هاي تبريز آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز آموزش دستیاری دوره هاي نسخه خواني دستیار دندانپزشکی نسخه پيچ حقوق تکنسين داروخانه تکنسين داروخانه در کانادا آموزش دستیار دندانپزشک آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي آموزش دستیاری در تبریز آموزش نسخه خواني در تبريز کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه هاي پزشکي آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان تکنسين داروخانه pdf تکنسين داروخانه چيست دستیار پزشک آموزش دستيار داروخانه خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي آموزش کار در داروخانه مشهد آموزش دارو خانه دستیاری آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي در داروخانه داروسازي آموزش گروه هاي دارويي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي رشت تکنسين دارويي آموزش نسخه پيچ تکنسین دندانپزشکی آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي تبريز فني و حرفه اي تکنسين داروخانه آموزش کار در داروخانه اصفهان دستيار داروخانه آشنايي با نسخه پيچي آموزش نسخه پيچي pdf نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf آموزش نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه قزوين نسخه پيچي ياد بگيريد تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان سلامت دهان و دندان آموزش تکنسين داروخانه در سنندج مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي استخدام در داروخانه آموزش کار در داروخانه در کرج دندانپزشک حقوق ماهيانه نسخه پيچ آموزش مجازي کار در داوخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي کرج دستیار دندان پزشک آموزش تکنسين داروخانه در تهران آموزش نسخه پيچي در رشت آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي